Kisah Umar bin Khattab saat menjadi Khalifah

Suatu malam, Amirul Mu’minin (pemimpin umat Islam) Umar bin Khattab r.a. mendengar tangis anak-anak di sebuah rumah. Terdengar pula suara ibu mereka menenangkan anak-anaknya.

Umar kemudian mendatangi rumah tersebut dan meminta ijin kepada ibu itu agar diperbolehkan masuk. Ibu itu menjelaskan padanya bahwa ia sedang menenangkan anak-anaknya yang menangis kelaparan. Untuk menghibur dan menenangkan anak-anaknya ia sengaja merebus air.

Ibu yang sangat malang itu tidak tahu bahwa orang yang datang ke rumahnya adalah Amirul Mu’minin.

Umar bertanya kepadanya, “Wahai ibu, mengapa anda tidak datang kepada Amirul Mu’minin untuk meminta pangan?”

Si ibu menjawab, “Selaku Amirul Mu’minin seharusnya ia tahu nasib rakyatnya.”

Mendengar perkataan itu, Umar segera pamit dengan wajah duka. Sepanjang jalan ia menangis tersedu. Bersama pengawalnya ia pulang ke rumahnya.

Sesampai di rumahnya, Umar mengumpulkan gandum ke dalam karung, kemudian dipikulnya karung itu seorang diri menuju rumah ibu itu.

Pengawalnya pun menawarkan diri untuk menggantikannya memikul karung tersebut. Namun Amirul Mu’minin berkata, “Apakah kamu juga sanggup memikul tanggung jawabku di hadapan Allah pada hari akhir?”

Sesampainya di sana, ia merebus sendiri gandum tersebut dan setelah masak, ia berikan kepada anak-anak yang tengah kelaparan itu dan sesudahnya ia pun bergurau dengan mereka sampai anak-anak itu tertidur.

Kemudian sang ibu, berkata, “Terima kasih atas kebaikanmu, sesungguhnya Engkau lebih pantas menjadi Amirul Mu’minin.”

Mendengar perkataan sang ibu, Amirul Mu’minin Umar bin Khattab r.a tersenyum.

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: